Details of Vamadevasa Gothra

Gothra Name : VAMADEVASA
Rishi : Vamadevar
Sanketha Namam : UPALAKULA- UPAMAKULA- UPANAKULA- UPAMANYAKULA
Meditating place : Malaya aathri
Water pool : Kolasaras
Offering (Daanam) : Anna Dhanam
Favourite lord : Kumbeswaran
Agni Prevsha Couples : Pruthivi Shreshti-Bheemambal
Things to be Reliquished : Sri Gandham(Sandal)

Gothra slogam:
aangirasa bruha thuktha vama devathi thvayar shaeya prevaran vitha vama devasa Gothraha

Vinayagar Decoration
VysyaBazaar